top of page

רגש הדברים שהיו

 .מכשירי הטלפון הישנים שמורים בזיכרונות"

הקול שעלה מן האפרכסת הפחיד אותנו מפני שלא

(הבנו איפה הפנים." (יואל הופמן

 

היום הפנים והקול הם סוכנים כפולים.

הגוף שלנו נע בפרטיטורה מקודדת

בתוכה אני מרצדת.

יצירה וביצוע: שני בר דימרי

בכורה: כחלק מפסטיבל אינטימדאנס 2017

bottom of page