top of page

פרשנו על זה שתיקה

שיתוף פעולה כוראוגרפי עם האמנית הפלסטית אסתר נאור.

הפרויקט עוסק בשאלות של הגירה ופליטות תוך התמקדות במצבו של היחיד והתמודדותו עם מצבי משבר.

 

בכורה: יריד צבע טרי #8, 2016

פרשנו על זה שתיקה 1.jpg
bottom of page