top of page

שני בר דימרי

יוצרת מחול ופרפורמרית

כיוצרת אני כל הזמן שואלת שאלות. שואלת על האדם והגוף כתהליך אבולוציוני, כחומר משתנה וכנוף שיש לגלותו מחדש מתוך הביוגרפיה הסומטית.

יצירות

שיתוף מהמגירה

אישונים

 

אני רוצה לומר שעיניי פקוחות
רואה רחב, רואה עמוק
אך ישנם עוד כתמים
מטשטשים, מתעתעים בצבעוניותם
כמו אותו רגע מסנוור כשהשמש מכה באישונים.
ואת, בקצב גבוה
מנסה לראות דרך.
תני להם להתפוגג
תמשיכי את לנוע
בשבילים
בנימים
בחלומות הפרועים.

bottom of page